17 august 2009

Din învăţăturile Stareţilor de la Optina"Bogăţia nu stă în avere multă, ci în conştiinţa bună, care şi fără bogăţia trecătoare îşi are cununile sale; iar Dumnezeu are putere să le dăruiască cele trebuincioase şi îndestulătoare." (Cuviosul Lev)

"Nu cunoaştem judecăţile Domnului; El pe toate le face spre folos. Noi suntem legaţi de bunurile pământeşti, iar El vrea să ni le dăruiască pe cele viitoare prin puţinele boli de aici." (Cuviosul Macarie)

"Căsătoria pentru femeie înseamnă slujire Sfintei Treimi - atât de înaltă este chemarea femeii de a fi soţie şi mamă." (Cuviosul Necatarie)

"Fericirea în căsnicie li se dă doar celor care împlinesc poruncile lui Dumnezeu şi văd căsîtoria ca pe o Taină a Bisericii creştine." (Cuviosul Nectarie)

"Cândva a fost omul bogat, dar pe neaşteptate a sărăcit. E greu, dar se poate îndrepta. A fost sănătos, dar s-a îmbolnăvit- şi aceasta se îndreaptă, pentru că şi cu cel sărac şi cu cel bolnav este Hristos. Însă, dacă va pierde credinţa, să ştii că e mare nenorocire. Acest lucru este înfricoşător pentru că omul nu are nici un sprijin..." (Cuviosul Versanufie)

"Păcatul îşi lasă pecetea nu numai pe suflet, ci şi pe înfăţişarea omului, pe comportamentul şi aspectul lui" (Cuviosul Nicon)

"Mulţi oameni, asemenea Sfântului Petru, îţi construiesc colibe, adică locuinţe, presupunând că le va fi bine în ele, dar, după ce le construiesc, nu îşi găsesc liniştea, poate pentru că locul nostru cu adevărat liniştit se află în ceruri, nu pe pământ, aşa cum şi Sfântul Apostol Pavel spune: Cetatea noastră este în ceruri. De aceea, să-l rugaţi pe Sfântul Apostol Toma şi pe ceilalţi Sfinţi să vă construiască sau să vă ceară de la Dumnezeu în ceruri un loc luminos, loc de odihnă, loc cu verdeaţă, unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin. Iar locul de aici, pe care îl aveţi, chiar dacă este incomod, totuşi este mai bun decât mormântul cel înghesuit. " (Cuviosul Antonie)

"Dumnezeu Însuşi locuieşte în acel om care are inima paşnică. Principalul este să te socoteşti mai rău decât toţi, să nu cauţi nici dragoste, nici cinste de la nimeni, ci tu însăţi să le ai pe acestea faţă de toţi şi aşa vei dobândi pacea! Îndată ce vei începe să cauţi ca ceilalţi să te observe şi să-ţi găsească meritele şi virtuţile să-ţi iei
adio de la pacea sufletească. " (Cuviosul Anatolie)

"Să te fereşti de atracţia faţă de lume, chiar dacă te ademeneşte prin linişte şi mângâiere, căci acestea sunt atât de scurte încât nici nu vezi când le pierzi şi vine vremea căinţei, a plictiselii, a tristeţii şi a lipsei de mângâiere. Lucrurile lumeşti sunt atât de numeroase încât abia într-o sută de ani pot fi duse la bun sfârşit şi sunt atât de importante încât nu suferă nici o amânare. Numai lucrurile plăcute lui Dumnezeu, din păcate pentru noi, pot fi amânate fără frică, unele până dimineaţă, altele până anul următor, iar altele până la bătrâneţe şi cărunteţe, de aceea foarte des se întâmplă să rămână neîmplinite." (Cuvioşii Lev şi Anatolie)

"Nu trebuie să dăm crezare semnelor şi nu se vor împlini, iar dacă ţi se pare ceva, fă-ţi semnul Sfintei Cruci." (Cuviosul Ambrozie)

"În timpul rugăciunii sârguinciose, îţi doreşti să fii văzut cum te rogi. Însă diavolii sunt cei care îţi aduc aceste gânduri care sunt de slavă deşartă şi este bine să nu te opreşti la ele. " (Cuviosul Iosif)

Niciun comentariu: