13 august 2009

Biserica din casă

M-am gândit la această rubrică să recomand câte o carte dragă sufletului meu. Cine ştie, poate vă veţi afla în situaţia de a nu mai ştii ce să citiţi şi o recomandare v-ar prinde bine.
O să încep cu cartea care a şi dat numele blogului meu: "Biserica din casă" de Pr. Prof. Gleb Kaleda. Şi pentru ca să vă stârnesc interesul, voi cita câteva fragmente care mi-au plăcut foarte mult.
"Iubirea înseamnă consimţământul de a se jertfi mereu pentru o anumită persoană, de a o ocroti, de a se bucura de reuşitele ei ca şi cum aceste reuşite ne-ar aparţine nouă, de a se întrista de necazurile ei, ca şi cum aceste necazuri ar fi ale noastre. Într-o familie omul este nevoit să împartă împreună cu celălat membru necazul şi bucuria acestuia. Într-o căsătorie, necazurile şi bucuriile devin comune."
"Călugăria este recomandată acelor persoane care sunt bogaţi în iubire, pe când un om simplu învaţă să iubească numai în cadrul familiei."
"Faţă de trupul soţiei creştine trebuie să ne arătăm iubitori şi respectuoşi, ca fiind creaţia lui Dumnezeu, templu în care Se sălăşluieşte Duhul Sfânt(...) Trupul soţiei trebuie să devină Templul Duhului Sfânt, la fel şi cel al soţului. De asemenea el este locul unde se naşte în mod tainic o nouă viaţă, locul unde se formează cel pe care părinţii sunt datori să-l crească pentru participarea lui în biserica din casă ca membru al Bisericii Universale a lui Hristos.
Sarcina, naşterea şi alăptarea sunt acele momente din viaţă care evidenţiază clar fie dragostea grijulie a soţului faţă de soţie, fie atitudinea lui egoistă şi pătimaşă faţă de ea. În această perioadă, de partea bărbatului se cere un comportament înţelegător, de grijă şi iubire faţă de femeie, ca faţă de o făptură slabă."
"Pentru un creştin, legătura cu o femeie în afara căsătoriei bisericeşti poate fi comparată cu săvârşirea Liturghiei de o persoană ce nu a primit darul preoţiei: prima este socotită desfrânare, iar a doua - profanare a unui lucru sfânt."
Sper că v-am stârnit curiozitatea... Şi pentru ca să mai dau câteva detalii despre carte voi enumera câteva dintre titlurile pe care le conţine: Familia, şcoală a iubirii; Despre rugăciunea soţilor; Viaţa creştină; Ritmul casei; Părinţii; Televizorul; Postul; Despre slujirea în familie; Nunta cinstită şi patul neîntinat; Familia preotului.
Lectură plăcută!

Niciun comentariu: