20 septembrie 2009

Martiri ai Ortodoxiei


"Pe 10 mai 2008, Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat pe Tănase Todoran, ţăranul care s-a opus în 10 mai 1763 trecerii năsăudenilor la confesiunea greco-catolică.
La 10 mai 1763, considerându-se că munca de organizare a noilor regimente s-a încheiat, generalul Buccow, cu o mare suită şi însoţit de episcopul unit Petru Pavel Aron, a venit să primească jurământul năsăudenilor şi să le sfinţească steagul. Aceste momente solemne au fost organizate la Salva, pe platoul numit "Mocirla".
Când cele două batalioane de infanterie şi opt companii de cavaleri stăteau înşirate lângă comuna Salva, în faţă a ieşit călare bătrânul Tănase Todoran din Bichigiu, care slujise ca soldat încă de sub Carol al IV-lea, şi le-a rostit grănicerilor următoarea cuvântare:
"De doi ani, noi suntem cătane, adică grăniceri, şi carte n-am căpătat de la înalta împărăteasă că suntem oameni liberi! Ne-am scris iobagi, dăm dare, facem slujbe cătăneşti, copiii noştri vor merge până la marginile pământului să-şi verse sângele, dar pentru ce?
Ca să fim robiţi, să n-avem niciun drept, copiii noştri să fie tot proşti, ori vor învăţa ceva, ori ba? Aşa nu vom purta armele, ca Sfânta Lege să ne ciufulească tisturile. Jos armele! Aruncaţi afară păgânii dintre hotarele noastre! Auziţi creştini români, numai atunci vom sluji, când vom vedea carte de la înălţata împărăteasă, unde-s întărite drepturile noastre; până atunci, nu, odată cu capul. Ce dă Gubernia şi cancelaria din Beciu, e nimica, îs minciuni goale de azi, de mâine."
Protopopul din Năsăud care ascunsese obligativitatea convertirii, a fost bătut de ţăranii furioşi.
Tănase Todoran s-a dus la episcopul Petru Pavel Aron şi i-a spus: "Fătul meu, de unde eşti? De la Blaj! Dacă eşti de la Blaj şi împărăteasa ţi-a dat domeniu, du-te acolo şi stai liniştit, nu ne tulbura pe noi în credinţa noastră!"
După aceea l-a luat pe vlădica de mână şi l-a condus o bucată de loc ca să nu năvălească asupra lui mulţimea tulburată.
Sentinţa a fost pronunţată în ziua de 12 noiembrie 1763 şi conţine următoarele pedepse:
- Tănase Todoran a lui Dănilă din Bichigiu în vârstă de 104 ani, să fie frânt cu roata de sus în jos, capul lui să fie legat de o roată, pentru că a reţinut pe oameni de la unire şi de la înrolare.
- Vasile Dumitru a popii din Mocod, Marin Grigore din Zagra, Vasile Oichi din Telciu, condamnaţi la moarte prin spânzurătoare pentru aceeaşi vină.
- Alţi 15 conducători de revoltă au fost graţiaţi de la spânzurătoare în schimbul a 6000 de lovituri de vergi date de soldaţi, ceea ce tot moarte sigură a însemnat. Din Bichigiu au mai fost împuşcaţi şi alţi credincioşi, printre care şi Toader Cătană, pentru că au iubit "Sfinţenia legii patriarhilor", adică credinţa ortodoxă.
Capetele lor au fost înfipte în pari, înaintea porţii lor, iar bucăţi din trupurile ciopârţite le-au pus la răscruci de drumuri." (Împărtăşirea ecumenistă - unirea creştinismelor sau apostazia veacurilor)
Pomenirea  Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni : Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu se face la data de 12 noiembrie, ziua muceniciei lor.
Sfinţilor martiri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
(Alte amănunte legate de canonizarea şi viaţa acestor Sfinţi Mariri mai puteţi citi şi aici: http://www.agnos.ro/blog/2008/05/11/sfintii-martiri-nasaudeni-canonizati-la-salva )

Niciun comentariu: