5 ianuarie 2011

„Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate” - în curând

Editura Polirom şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc anunţă apariţia ediţiei a II-a, revăzută şi adăugită, a volumului „Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate”, semnat de Alin Mureşan, pentru mijlocul lunii ianuarie 2011.

„Fenomenul Piteşti”, una dintre cele mai inumane acţiuni represive din istoria modernităţii, este reconstituit pas cu pas, de la începuturile sale lipsite de violenţă (în închisorile Suceava şi Târgşor) până la dezvoltarea tuturor mecanismelor ei şi utilizarea torturilor fără limite la Piteşti, Gherla, Târgu Ocna şi Canalul Dunăre-Marea Neagră. Evenimentele sunt urmărite cronologic, în capitole distincte dedicate fiecărui penitenciar, şi sunt relatate pe baza surselor documentare, a volumelor de memorialistică şi a mărturiilor supravieţuitorilor. Cele trei procese regizate de regimul comunist în legătură cu „fenomenul Piteşti” sunt şi ele povestite pe baza documentelor de arhivă, iar biografiile principalelor personaje implicate în „reeducare” sunt prezentate în două secţiuni speciale ale cărţii, dedicate victimelor, respectiv ofiţerilor din Securitate şi din Ministerul de Interne. Volumul oferă în final un capitol în care sunt inventariate metodele de tortură folosite şi unele dintre cele mai dure momente din desfăşurarea evenimentelor, precum şi câteva consideraţii generale asupra scopurilor acţiunii, rolul lui Eugen Ţurcanu şi a primei echipe de agresori, inventatorilor sistemului şi a metodelor de tortură.

Ce este nou în ediţia a II-a?
- 80 de pagini în plus
- circa 30 de poze cu victime şi agresori din Piteşti şi Gherla (inclusiv Eugen Ţurcanu, Alexandru Popa „Ţanu”, Nuti Pătrăşcanu, Vasile Puşcaşu, Eugen Munteanu, Titus Leonida)
- un capitol bonus despre ofiţerii însărcinaţi cu implementarea „fenomenului Piteşti” în închisori
- dezvoltarea capitolului „Procesele”, pe baza documentelor din cele trei procese regizate de regimul comunist („Eugen Ţurcanu”, „Tudor Sepeanu” şi „Valeriu Negulescu”)
- descrierea detaliată a felului în care Securitatea urmărea ceea ce se întâmpla la Piteşti şi în celelalte închisori
- o nouă ipoteză privind motivele opririi torturilor
- date biografice cuprinzătoare despre deţinuţii prezentaţi în capitolul „Personajele”
- listă nominală a tuturor deţinuţilor identificaţi în Piteşti pe baza documentelor şi mărturiilor.

(Preluat de pe http://www.fenomenulpitesti.ro/)

Niciun comentariu: